Keduniaan yang Semu

Tak perlu berlama-lama melekat pada urusan keduniaan semata.

Juan Karnadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *